Projectmanagement

Wij ontwikkelen vooral integrale duurzame projecten, waarbij gebruik gemaakt wordt van zonne-energie, water- en windkracht eventueel gecombineerd met een center for energy. Voor een goed ontwikkeld project moet vanaf het programma van eisen rekening worden gehouden met de installaties. Zorgvuldige afstemming én weten wat je doet, maken het verschil.


Een duurzaam proces is niet alleen een laag energieverbruik maar ook goede onderlinge afstemming tussen betrokken adviseurs.

Vastgelopen project

Het managen van bouwwensen (programma van eisen) is een vak apart, zeker van schetsontwerp (de pennenstreep) tot en met de realisatie (uitvoering bouw). Er zijn ook zoveel partijen betrokken zoals bijvoorbeeld een architect, constructeur, geluidsadviseur, gemeente ambtenaar, projectontwikkelaar, buurtbewoners, aannemer, installateur.


Is uw project vastgelopen, bel dan Bas hij is specialist in het vlot trekken van deze processen.directievoering

Perfect Geregeld verricht namens opdrachtgevers directievoering bij uitvoerende, te realiseren projecten. Voor een optimaal resultaat worden de specialisten van Perfect Geregeld het liefste al bij de aanbestedingsfase ingezet, ter waarborging van de belangen van de opdrachtgever. Als directievoerder zitten zij de bouwvergaderingen voor, en onderhouden alle contacten met de betrokken partijen zoals huurders, buren, architect, constructeur, aannemer, nevenaannemers, installateurs, interieurarchitecten, keukenbouwers, interieurbouwers. Kortom uw spil in het web.

quick scan

U heeft uw oog laten vallen op een stuk grond. Maar is dit werkelijk geschikt voor uw plannen? En wat is de waarde van de locatie in deze tijd waarin grond- en woningprijzen onder druk staan? Perfect Geregeld voert voor u een Quick Scan uit die de potentie van de locatie inzichtelijk maakt. Dit kort en bondige rapport is een doeltreffend startdocument voor uw verdere plannen.